Home Login Join Sitemap
전체메뉴

BOARD

공지/동정

공지사항

  • 2022년 부산권역 차세대CEO스쿨 교육생 모집안내(입문과정)
    관리자 2022-08-16 83 회


            중소기업협동조합 중앙회에서 "2022 예비 명문장수기업 차세대 CEO스쿨 입문과정을 "

          운영하오니 기업 승계를 준비하는 ​기업에서는 많은 신청를 부탁드립니다

 

          ◆ 신청 및 문의 : 중소기업중앙회 교육지원부

            T. 02-2124-3302 / E. sbhrdas@kbiz.or.kr / F. 02-6455-0713