Home Login Join Sitemap
전체메뉴

BOARD

공지/동정

공지사항

  • 2024년 1/4분기 이사회 개최
    관리자 2024-04-29 38 회


 

 

                                               2024년 1/4분기 이사회 개최

           

                        - 개최일자 : 2024년 4월 29일(월) 11시30분

                        - 개최장소 : 초원농원 (부산진구 거제대로 70)  

                        - 참석이사 : 의장 : 서정봉, 상무이사 : 김종한

                                      이사 : 김병욱,김창완,김호길,이경희,주건돈,하길영,황윤호

                                      감사 : 심상보